Page 1
more
IMG_0607
Standard

Konstitusjonelt opprør og intellektuell plikt

Konferansen «§ 112 i 2015» 9.1.2015 på Litteraturhuset i Oslo ble innledet av et seminar med foredrag fra klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, jussprofessor Beate Sjåfjell, filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen og forfatter Espen Stueland. Her er den glitrende teksten til Stuelands foredrag.

Espen Stueland er en høyt anerkjent essayist og poet som har vært sentral i Forfatternes klimaaksjon § 112, der han blant annet har jobbet med å fremme et forslag til lovendring på Stortinget for å få klimahensyn inn i retningslinjene til Oljefondets etikkråd.

Under rundebordskonferansen etter seminaret, samlet Norsk klimanettverk en rekke dedikerte aktører fra miljøbevegelse, jussmiljøer og sivilsamfunn som nå går sammen om å utrede mulighetene for et klimasøksmål mot den norske stat sentrert rundt 23. konsesjonsrunde i den arktiske iskanten.

Bildet av Espen Stueland er tatt under «700-årsflommen» på Voss i slutten av oktober 2014.

Continue Reading →

more
klimany14
Standard

Norges største klimamobilisering. Noensinne.

Klimafestivalen § 112 er blitt så stor og mangfoldig på så kort tid, at Klimafonen er vervet til andre oppgaver og dermed ikke har rukket å poste om alt det som skjer! Flere av oss løper rundt og hjelper til sammen med mer enn to hundre frivillige som har bidratt til oppimot hundre arrangementer rundt om i landet … Det har vært flashmobs, improteater, matfester, paneldebatter, moteshow, konserter, formidlingskvelder, et stort temamøte om klimafordrevne, en konferanse om domstolenes potensielle rolle i klimakampen … og mye mer.

Så å si alle arrangementene trekker fulle hus, og får svært positiv respons fra de besøkende. Alt sammen er organisert på dugnad og frivillig basis – dette engasjementet lover godt for en voksende klimabevegelse. Stadig flere nordmenn bevisstgjøres om at vi må sette en stopper for fossilkappløpet. Men inntrykket fra festivalen er at folk vil fokusere ikke bare på alt det vi risikerer å miste, men det vi har å vinne: Fellesskap. Helse. Kontakt med naturen. Eller som Grunnlovens § 112 sier det: «et miljø som sikrer helsen, og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

Nå løper vi videre, men først, for å gi deg et lite inntrykk av alt det som skjer, henviser vi deg til Klimafestivalens Facebook-side, eller «sosial feeden» som fanger opp #klimafestivalen112 i sosiale medier. Følg også med på hashtag #uerstattelig fra WWF, og nrk2015.no, Greenpeaces bidrag til Klimafestivalen.

Hva har skjedd, og hva skjer? Her er festivalprogrammet.  

Det lages filmer fra de store arrangementene, og det samles også inn bilder og medieoppslag fra hele landet. Det vil ta litt tid å samle alt, men vi ser fram til å dokumentere at klimabevegelsen vokser i kraft og bredde. Og ønsker alle nye venner velkommen.

more
Sundfor press. credit_ Sofia Fredricks Sprung 5
Standard

The times they are a-changin’

Stadig flere musikere kommer på banen i klimakampen. En av våre største, Susanne Sundfør, er krystallklar om trusselens omfang og behovet for folkelig mobilisering. Hun peker på at politkerne må utfordres: «Jeg vil at folk skal protestere mot at ingen stopper dem fra å ødelegge jorda.» Les hennes skarpe svar på våre spørsmål, eller mer om hennes miljøengasjement i et intervju med P3.

Continue Reading →

more
more
more
more
åshildfoto
Standard

Snapshots fra en nødvendig folkefest

Klimafestivalen § 112 braket løs 30. desember med en formell åpning på Det norske teatret. Nå er den store markeringen i full sving, med arrangementer flere steder i Norge. Festivalens «sosiale feed» og facebooksider gir et inntrykk av alt det som skjer: En gedigen minifestival i Stavanger, nyttårskonsert i Tøyenkirka, kulturstafett på Slemmestad, klimaskirenn i Tromsø, danseoppvisning på Egertorget, vernissage med klimakunst på Kulturhuset, filmvisning, skrivedugnad… Har vi glemt noe? Helt sikkert. Men vi glemmer ikke inntrykkene fra de siste dagene, og håper at stadig flere får med seg det som skjer: Klimafestivalen engasjerer bredt og kommuniserer så det treffer i hjertet. Slik skapes begeistring for nødvendige grep i klimakrisens tid, når styresmaktene ikke leverer stort mer enn retorisk omstilling.

Continue Reading →

more
klimaforsett_kvadrat
Standard

#klimaforsett2015

Også i år drar Norsk klimanettverk i gang en twitterkampanje ved inngangen til nyåret: #klimaforsett2015 handler både om hva du og jeg kan gjøre for å redusere vårt karbonfotavtrykk i hverdagen, men er også ment å utfordre politikere og samfunnsaktører til å ta klima på alvor. Gode forsetter er selvsagt ikke nok, men å forplikte seg til klimavennlige hverdagsvaner på sosiale medier, bidrar til å bevisstgjøre om noe veldig viktig: Klimaomstillingen starter med deg og meg. I en artikkel i Vox får du tre gode tips til hvordan du faktisk kan gjennomføre forsettene dine i år. Noe for regjeringen, kanskje?

more
IMG_1987
Standard

Vuggesang fra Erna?

Dagens Næringsliv har et oppslag i dag med tittelen «Klimaglede og -forventning etter Solbergs nyttårstale. I selve artikkelen er reaksjonene blandet. For det at klimaspørsmålet får god plass i nyttårstalen, kan også være et tegn på at velformulert ansvarsfraskrivelse skal settes sentralt i 2015. I dag er det veldig lite som tyder på en substansiell kursendring i norsk olje, energi- og klimapolitikk. Dagsavisens forside på nyttårsaften – en eksemplarisk redaksjonell prioritiering – sier det som det er: Folk flest tror ikke lenger på festtaler. Eller sagt på en annen måte: Politisk desinformasjon i milde og vage vendinger vil ikke lenger virke søvndyssende i 2015, men engasjere til handling. Det er opp til sivilsamfunnet, næringslivet og nordmenn flest å skape klimaglede og -forventning i 2015 gjennom økt politisk press. Anledningene er mange i år. I mars arrangeres den store markeringen Broen til framtiden. Så er det kommunevalg. Og det er ingen tvil om at folk over hele verden vil ta til gatene fram mot klimatoppmøtet i Paris. 2015 er ingen endestasjon, men et år med fantastiske muligheter til å bygge den kritiske massen som trengs i alle land. Her i Norge er første skritt på veien Klimafestivalen § 112. 

 

more