Page 1
rs3000__bhs2297-300dpi
Standard

Sundtoft og den magiske iskanten

I disse dager venter både oljenæringen og miljøbevegelsen spent på utlysningen av 23. konsesjonsrunde nær og innenfor det Polarinstittut har definert som den arktiske iskanten. Imens er klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft ute og rydder opp i uklarheten om hvor iskanten går. Truls Gulowsen i Greenpeace sier: «forskjellen på Tine Sundtoft sin nye definisjon av iskanten og Norsk Polarinstitutt sin definisjon fra i fjor, er ikke hvilke år som er med, men at Sundtoft bruker «30% sannsynlighet for is i april» – i forhold til «maksimal utbredelse siste 30 år». Uakseptabel manipulering.»

Jeg er uenig. Jeg ser fram til at regjeringen fortsetter å ta ansvar, og håper at også ekvator, Golfstrømmen og høyden på Mount Everest snart defineres politisk.

Foto: Bjørn Stuedal

 

 

 

more
more
bók
Standard

Vi som bygde … hva?

De bebygde omgivelser forårsaker omtrent 30% av co2-utslippene og 40% av energiforbruket her i verden. Arkitektur og annen utforming av omgivelsene er derfor et område som har et enestående potensial til å påvirke klimaendringer. Samtidig og parallelt med klimaendringer må bygningene på sikt tåle mere fukt og være I stand til å gi befolkningen mer beskyttelse mot vær og vind.

Continue Reading →

more
gistemp_map_2014_withyear
Standard

Rekordvarmt 2014 – et nyhetstips til NRK

Tempen stiger. Det er nå bekreftet av NASA og NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i USA at 2014 var det varmeste året siden globale temperaturmålinger begynte i 1880. Internasjonale medier som BBC, Guardian og New York Times viet god plass til nyheten allerede få timer etter at den ble sluppet. NRK1 omtalte saken på fredag (fjerde innslag på Kveldsnytt) og har dekket at 2014 er det varmeste året som er målt i Norge, i tillegg til flere saker i fjor om at det gikk mot rekordår. Dette er bare noen få eksempler på at statskanalen følger med og har dyktige journalister som kan dekke klimarelaterte saker. Men etter å ha skrollet nedover siden på nrk.no nettopp, finner jeg ingen artikler om en nyhet som fortjener bred dekning og analyse fra mange vinkler. Med en mer seriøs og systematisk satsning på klima fra NRK – som jeg har skrevet om her – kunne denne saken ha vært en utmerket anledning til god reportasje og folkeopplysning fra statskanalens side.

Mulige innfallsvinkler: Hva rekordåret har betydd for utsatte befolkninger og økosystemer globalt i 2014; billedgalleri fra en varmende verden; hvordan vi klarte å varme opp kloden med nesten 1 grad celcius siden førindustriell tid; hva dette betyr for «skeptiker»-bevegelsen som har stor innflytelse i USAs Kongress; uttalelser fra toppolitikere; intervjuer med folk på gata.

Eventuelt bare ett lite oppslag, nærmere toppen av nrk.no, om en av de viktigste vitenskapelige målingene i vår moderne historie.

(Oppdatering 20. januar kl 11.08. Et nyhetsoppslag om masseutrydelse av arter i verdenshavene er hovedoppslag på nrk.no akkurat nå. Dette viser at statskanalen har ressurser og vilje til å vie klima og miljø mer plass. Kritikk av klimadekningen over tid er fremdeles på sin plass – men man må også gi skryt som fortjent.)

 

 

more
Maria Almli, Foto Audun Rikardsen
Standard

«Man må ut der for å skjønne hva vi skal redde»

Dagens Klimafon, Maria M Almli, skrev avisinnlegg for hvalfangst som trettenåring, og mener fortsatt at jakt, fiske og nærfriluftsliv er de beste klimatiltakene. Sitt brede engasjement for friluftsliv utøver Maria først og fremst i praksis, men hun sitter også i styret for Norges jeger- og fiskerforbund, er nestleder i Friluftsrådenes Landsforbund og ambassadør for Friluftslivets År 2015. Hun er i tillegg forsker ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Continue Reading →

more
safe_image.php
Standard

En annen NRK

For noen uker siden kontaktet jeg Greenpeace og spilte inn ideen om en falsk NRK-nettside som viste hvordan en «klimaside» laget av en statskanal som prioriterer klima høyt, kanskje kunne sett ut. Min favorittorganisasjon hev seg rundt og opprettet nrk2015.no som et bidrag til Klimafestivalen § 112. Det endte med advokatbrev fra NRK og at siden ble tatt ned. Jeg har gjort meg noen tanker om saken.

Continue Reading →

more
23konsesjonsrunde_nrk2015_crop
Standard

Frontlinjen i iskanten

Olje- og energiminister Tord Lien utlyser i disse dager den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, men en ny studie – en av de viktigste i nyere tid – viser at alle kjente olje- og gassreserver i nordområdene må bli liggende. For å si det litt nørdete: det ligger an til en hard kamp mellom RCP2.6- og RCP8.5-folket, altså mellom de som fremmer en utslippsbane som fører til klimastabilitet, og de, som vår olje- og energiministert, som satser på «tut og kjør»-scenarioet og en ubeboelig klode.

more
more
more
IMG_0607
Standard

Konstitusjonelt opprør og intellektuell plikt

Konferansen «§ 112 i 2015» 9.1.2015 på Litteraturhuset i Oslo ble innledet av et seminar med foredrag fra klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, jussprofessor Beate Sjåfjell, filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen og forfatter Espen Stueland. Her er den glitrende teksten til Stuelands foredrag.

Espen Stueland er en høyt anerkjent essayist og poet som har vært sentral i Forfatternes klimaaksjon § 112, der han blant annet har jobbet med å fremme et forslag til lovendring på Stortinget for å få klimahensyn inn i retningslinjene til Oljefondets etikkråd.

Under rundebordskonferansen etter seminaret, samlet Norsk klimanettverk en rekke dedikerte aktører fra miljøbevegelse, jussmiljøer og sivilsamfunn som nå går sammen om å utrede mulighetene for et klimasøksmål mot den norske stat sentrert rundt 23. konsesjonsrunde i den arktiske iskanten.

Bildet av Espen Stueland er tatt under «700-årsflommen» på Voss i slutten av oktober 2014.

Continue Reading →

more