Page 1
grunnloven_hele_320
Standard

Årets viktigste kronikk

Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen er en vektig stemme i den norske klimadebatten. I en kronikk i BT skriver han at regjeringen, Stortinget og sentrale samfunnsaktører langt på vei fører folket bak lyset om virkningen av dagens klimatiltak. Desinformasjon kan i siste instans få rettslige konsekvenser.

 

Continue Reading →

The end