Frontlinjen i iskanten

Olje- og energiminister Tord Lien utlyser i disse dager den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, men en ny studie – en av de viktigste i nyere tid – viser at alle kjente olje- og gassreserver i nordområdene må bli liggende. For å si det litt nørdete: det ligger an til en hard kamp mellom RCP2.6- og RCP8.5-folket, altså mellom de som fremmer en utslippsbane som fører til klimastabilitet, og de, som vår olje- og energiministert, som satser på «tut og kjør»-scenarioet og en ubeboelig klode.

Legg igjen en kommentar

*
*