Page 1
23konsesjonsrunde_nrk2015_crop
Standard

Frontlinjen i iskanten

Olje- og energiminister Tord Lien utlyser i disse dager den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel, men en ny studie – en av de viktigste i nyere tid – viser at alle kjente olje- og gassreserver i nordområdene må bli liggende. For å si det litt nørdete: det ligger an til en hard kamp mellom RCP2.6- og RCP8.5-folket, altså mellom de som fremmer en utslippsbane som fører til klimastabilitet, og de, som vår olje- og energiministert, som satser på «tut og kjør»-scenarioet og en ubeboelig klode.

more
more
more
IMG_0607
Standard

Konstitusjonelt opprør og intellektuell plikt

Konferansen «§ 112 i 2015» 9.1.2015 på Litteraturhuset i Oslo ble innledet av et seminar med foredrag fra klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, jussprofessor Beate Sjåfjell, filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen og forfatter Espen Stueland. Her er den glitrende teksten til Stuelands foredrag.

Espen Stueland er en høyt anerkjent essayist og poet som har vært sentral i Forfatternes klimaaksjon § 112, der han blant annet har jobbet med å fremme et forslag til lovendring på Stortinget for å få klimahensyn inn i retningslinjene til Oljefondets etikkråd.

Under rundebordskonferansen etter seminaret, samlet Norsk klimanettverk en rekke dedikerte aktører fra miljøbevegelse, jussmiljøer og sivilsamfunn som nå går sammen om å utrede mulighetene for et klimasøksmål mot den norske stat sentrert rundt 23. konsesjonsrunde i den arktiske iskanten.

Bildet av Espen Stueland er tatt under «700-årsflommen» på Voss i slutten av oktober 2014.

Continue Reading →

more
klimany10
Standard

Hvordan knekke klimakoden?

For 23 år siden fikk vi første beskjed om at klimagassutslippene måtte kuttes. Siden den gang har utslippene økt med femti prosent. Og oljeavhengige Norge er en av de største klimasinkene, mener panelet i debatten på Litteraturhuset sist torsdag.

Continue Reading →

more
klimany14
Standard

Norges største klimamobilisering. Noensinne.

Klimafestivalen § 112 er blitt så stor og mangfoldig på så kort tid, at Klimafonen er vervet til andre oppgaver og dermed ikke har rukket å poste om alt det som skjer! Flere av oss løper rundt og hjelper til sammen med mer enn to hundre frivillige som har bidratt til oppimot hundre arrangementer rundt om i landet … Det har vært flashmobs, improteater, matfester, paneldebatter, moteshow, konserter, formidlingskvelder, et stort temamøte om klimafordrevne, en konferanse om domstolenes potensielle rolle i klimakampen … og mye mer.

Så å si alle arrangementene trekker fulle hus, og får svært positiv respons fra de besøkende. Alt sammen er organisert på dugnad og frivillig basis – dette engasjementet lover godt for en voksende klimabevegelse. Stadig flere nordmenn bevisstgjøres om at vi må sette en stopper for fossilkappløpet. Men inntrykket fra festivalen er at folk vil fokusere ikke bare på alt det vi risikerer å miste, men det vi har å vinne: Fellesskap. Helse. Kontakt med naturen. Eller som Grunnlovens § 112 sier det: «et miljø som sikrer helsen, og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.»

Nå løper vi videre, men først, for å gi deg et lite inntrykk av alt det som skjer, henviser vi deg til Klimafestivalens Facebook-side, eller «sosial feeden» som fanger opp #klimafestivalen112 i sosiale medier. Følg også med på hashtag #uerstattelig fra WWF, og nrk2015.no, Greenpeaces bidrag til Klimafestivalen.

Hva har skjedd, og hva skjer? Her er festivalprogrammet.  

Det lages filmer fra de store arrangementene, og det samles også inn bilder og medieoppslag fra hele landet. Det vil ta litt tid å samle alt, men vi ser fram til å dokumentere at klimabevegelsen vokser i kraft og bredde. Og ønsker alle nye venner velkommen.

more
Sundfor press. credit_ Sofia Fredricks Sprung 5
Standard

The times they are a-changin’

Stadig flere musikere kommer på banen i klimakampen. En av våre største, Susanne Sundfør, er krystallklar om trusselens omfang og behovet for folkelig mobilisering. Hun peker på at politkerne må utfordres: «Jeg vil at folk skal protestere mot at ingen stopper dem fra å ødelegge jorda.» Les hennes skarpe svar på våre spørsmål, eller mer om hennes miljøengasjement i et intervju med P3.

Continue Reading →

more
more
more
Standard

Poesi fra et truet landskap

foto_Leonardo_Moscoso
Er det mangelen på å lytte og gå i dialog med våre omgivelser, som har ført til situasjonen i torvmyra, og den større sammenhengen med klimaendringer?

 

I desember 2014 inviterte danser og performance artist Tove-Elena Nicolaisen den japanske butoh-mesteren Atsushi Takenouchi og musiker Hiroko Kamiya til Oslo for å holde workshop, vise forestilling og gjøre innspilninger til et nytt filmprosjekt. Fotografiene fra filmprosessen blir vist under Klimafestivalen § 112 både på utstillingen Klima og miljø i kunsten på Kulturhuset og på Ekstrasending om klima! på Deichmanske Hovedbibliotek lørdag 10. januar.

Jødahlsmåsan er ei torvmyr som ligger mellom Nes og Ullensaker kommune, og som utgjør et naturlig lager for karbon. Den planlagte torvutvinningen anslås å føre til utslipp på 293 000 tonn CO2, tilsvarende det 100 000 biler slipper ut i løpet av et år, eller rundt en tredjedel av den årlige karbonfangsten som var planlagt på Mongstad. Selv om torv lagrer store mengder både metan og CO2, og Norge bruker store summer på vern av denne naturtypen i utlandet, er ikke Jødahlsmåsan vernet eller tatt med i klimaregnskapet. Situasjonen illustrerer det paradoksale ved kostnad/profitt tenkning i menneskenes forhold til naturen.

I dette prosjektet ble Jødahlsmåsan og butoh-dans forent.
Continue Reading →

more