«Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand»

Endelig kommer NRK på banen med en egen klimaside. Helt i tråd med Grunnlovens § 112. NRKs klimadekning har i en årrekke vært sporadisk og mangelfull, men nå blir det åpenbart langt flere dokumentarer, reportasjoner, kommentarer og debattstoff om den viktigste nyheten du ikke hører så mye om … Eller?

nrk2015.no er Greenpeaces bidrag til Klimafestivalen § 112 – for å sette fokus på at vi trenger en langt mer grundig og seriøs klimadekning på NRK.

Grunnlovens §112

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Legg igjen en kommentar

*
*